dimarts, 29 de novembre de 2011

A la Segona Revolució Industrial es desenvolupa allò que ensenya aquest vídeo, actualment aquesta barbaritat econòmica i ecològica s'ha perfeccionat.

Sobre l'obsolescència programada per a consumir més i més i de pas llançar a perdre el nostre planeta. Si t'interessa pots veure les següents parts, hi ha quatre. dilluns, 7 de novembre de 2011