dijous, 15 d’octubre de 2009

La Revolució industrial III.

Atenció a aquesta pàgina, és especialment útil pels textos, pel vocabulari sensible i les gràfiques, no la feu servir per a estudiar, per això ja teniu el llibre, pot servir com web de consulta i d'il·lustració.

La Revolució Industrial II. Avenços tècnics.

La Revolució Industrial I.

Una presentació per ajudar-vos a entendre la Revolució Industrial.

Factors de la Revolució Industrial. Teoria de la transició demogràfica.

De la pàgina 26 a la 30 d'aquesta presentació s'explica la Teoria de la Transició Demogràfica que em vist a classe.